Zuidwest Drenthe

Zuidwest Drenthe Noordwest Overijssel

rekening 2020

10 Februari 2021

Het Algemeen Bestuur heeft tijdens de eerste vergadering van 2021 de rekening 2020 doorgenomen. Door de coronapandemie zijn de actviteiten vanaf maart vervallen. Van het jaarwerkplan 2020 is hierdoor 1/5 uitgevoerd.

Na een toelichting door de penningmeester over de uitgaven zijn een aantal verdiepingsvragen gesteld, waarna unaniem is ingestemd met de verantwoording. FNV heeft de lagere uitgaven inmiddels verrekend met het Lokaal Netwerk.

 
Home | Archief | Agenda | Documenten | Foto's | Lid worden | Contact | Protected |